Ürün Detayları



Diğer Zincirler



Silkar Endaş Ürünleri



Endüstri standardı zincirleri (Re217, Re317, Re425, Re480, Re487, Re488, Re514, R516, Re525, Re626)
Delikli pimli zincirler (genelikle konveyör amaçlı)
Yan dönüşlü zincirler.
Kulaklıklı (ataşman) zincirleri.
Müşteri isteğine göre üretilen diğer zincir tipleri.

Endüstri standardı zincirleri (Re217, Re317, Re425, Re480, Re487, Re488, Re514, R516, Re525, Re626)
Delikli pimli zincirler (genelikle konveyör amaçlı)
Yan dönüşlü zincirler.
Kulaklıklı (ataşman) zincirleri.
Müşteri isteğine göre üretilen diğer zincir tipleri.

Bilgi Başvuru
Lütfen bu ürün hakknda bilgi veriniz

Adınız ve Soyadınız:

 
Mesaj:

 
e-posta:

   

Tel: